logo-becerra-2018
becerra Canovelles
Atención al cliente
93 846 50 31
Estructuras metálicas y Cerrajería
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Privacitat - Becerra1.Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
BECERRA I NAVARRO, SL
B60768827
C/ INDÚSTRIA, 101 NAU F - 08420 - CANOVELLES
administracion@becerra.cat

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En BECERRA I NAVARRO, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Gestió de la relació comercial amb els clients

3. Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre existeixi la relació comercial i salvaguardant els terminis legals oportuns.

4. Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d'un contracte: Contracte de prestació de serveis o contracte d'obra.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• GABINET ASSESSORAMENT GRANOLLERS SLP, amb la finalitat de GESTIÓ FISCAL I COMPTABLE
• Organismes públics, amb la finalitat d'IRPF, IVA, etc.

6. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en BECERRA I NAVARRO, SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, BECERRA I NAVARRO, SL deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: Enviant un correu electrònic.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en BECERRA I NAVARRO, SL procedeixen Les dades procedeixen del propi interessat
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives
• Adrecis postals i electròniques
• Informació comercial
• Dades econòmiques
No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

AVÍS LEGAL

1. OBJECTO
El present avís legal regula l'ús i utilització del lloc web www.becerra.cat del que és titular BECERRA I NAVARRO, SL (d'ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).
La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB li atribueix la condició d'USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part del PROPIETARI DE LA WEB, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.
Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web.
L'usuari a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront del PROPIETARI DE LA WEB o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida, podent EL PROPIETARI DE LA WEB denegar o retirar l'accés i el seu ús a qualsevol moment.

2. IDENTIFICACIÓ
EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:
• La seva denominació social és: BECERRA I NAVARRO, SL
• El seu CIF és: B60768827
• El seu domicili social està en: C/ INDÚSTRIA, 101 NAU F - 08420 - CANOVELLES

3. COMUNICACIONS
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
• Email: administracion@becerra.cat
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

4. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ
El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferts al seu web al previ emplenament del corresponent formulari.
L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los para, entre uns altres:
a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.
b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si escau, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
i) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre els mateixos.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.
L'establiment d'un hiperenlace no implica en cap cas l'existència de relacions entre PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis.
PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

4.1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS I LA UTILITZACIÓ
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins a on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera ejemplificativo, PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fos d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment de hipervínculos per part de tercers.

4.2. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

4.3. PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE
Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.
La llengua utilitzada serà el Castellà.

--------------------------------------------DADES GENERALS
D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades:
BECERRA&NAVARRO S.L. està domiciliada al carrer Indústria, 101 Nau F. Pol. Ind. Can Castells de Canovelles 08420 Barcelona, amb CIF B60768827. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 27873, Foli 139, Full B 126733, Inscripció 2.
A la web www.becerra.cat hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre Construccions Metàl·liques.
El seu principal objectiu és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a la empresa, als seus productes i serveis que s’ofereixen.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
En compliment del disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) s’informa a l’usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de BECERRA&NAVARRO S.L.
Sempre es respectarà la confidencialitat de les seves dades personals que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre a les sol·licituds que ens plantegi, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica.
Per exercir els seus drets d’oposició, rectificació o cancel·lació haurà de dirigir-se a la seu de la empresa carrer Indústria, 101 Nau F Pol. Ind. Can Castells  de Canovelles 08420 Barcelona, escrigui’ns al següent correu administracion@becerra.cat o trucant al telèfon 93 846 50 31.

CONDICIONS D’US
Les condicions d’accés i l’ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent l’usuari a realitzar un bon us de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.
Ser usuari de la web de www.becerra.cat implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i que s’estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que fos no està d’acord amb aquestes condicions no continuï utilitzant aquesta web.
Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació només serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

RESPONSABILITATS
BECERRA&NAVARRO S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats a aforaments, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del prestador.
C/ Industria 101  NAVE F
Pol. Ind. Can Castells
08420 - Canovelles
Barcelona
Información de lunes a viernes 938465031 Llámanos Ahora!
Instagram de Becerra&Navarro en Canovelles
Facebook de Becerra&Navarro en Canovelles
Whatsapp2 de Becerra&Navarro en Canovelles
Linkedin de Becerra&Navarro en Canovelles
whatsapp de Becerra&Navarro en Canovelles
600 000 010
Privacidad | Legalidad
© Becerra&Navarro sl 2018

Contacto Whatsapp Llámanos Ahora!
Regreso al contenido | Regreso al menu principal